Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Żołnierska w 2014 roku

Brak komentarzy »

Dla wielu mieszkańców Ząbek, zwłaszcza jej południowej części ulica Żołnierska stanowi jedyne dogodne połączenie komunikacyjne naszego miasta z południowymi dzielnicami Warszawy. Obecnie jest to jednopasmowa droga, która powstała na nasypie kolejowym wybudowanym jeszcze za czasów I wojny światowej. W godzinach porannego i wieczornego szczytu droga ta traci swoją przepustowość a korek ciągnie się od wiaduktów kolejowych w Rembertowie aż do ronda w Zielonce.

Są jednak szanse, iż stan ten ulegnie zmianie. Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Ząbek Pan Krzysztof Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, stwierdził, iż obecnie ulica Żołnierska na odcinku od granicy z Warszawą do ronda w Zielonce jest projektowana w wariancie dwujezdniowym i z uwagi na finansowanie ze źródeł unijnych powinna zostać wybudowana w 2014 r. a finansowo rozliczona w 2015 roku. Według słów Marszałka droga ma zostać wybudowana w pierwotnym standardzie MZDW, lecz nie uwzględniać propozycji Burmistrza Miasta Ząbki mających na celu zwiększenie dostępności tej trasy z poziomu ulic Szwoleżerów i Powstańców. Dzisiaj słowa Marszałka należy przyjąć co najwyżej za „dobrą monetę” gdyż lepsza taka droga niż żadna.

Pewną nadzieję, na przyjęcie rozwiązań komunikacyjnych bardziej przyjaznych dla Ząbek daje możliwość uzupełniania infrastruktury drogowej ulicy Żołnierskiej o bezkolizyjne rozwiązania, w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Z prawnego punktu widzenia po wybudowaniu przez MZDW w 2014 r. drogi, za kilka lat możliwa będzie jej modernizacja poprzez budowę np. wiaduktów podobnych do tych jakie zaprojektowała już teraz Warszawa na połączeniu ulicy Żołnierskiej i Czwartaków.

    Zostaw odpowiedź

    *