Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Zmieniamy Ząbki na lepsze ad. 2018

Brak komentarzy »

WIEDZA, PRACOWITOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

Robert Świątkiewicz. Lat 44. Radca prawny i legislator. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Ząbki. Radny Miasta Ząbki od 2010 r.

 1. Oświata:

W czasie kadencji burmistrza Roberta Perkowskiego wybudowano w naszym mieście nowoczesne Przedszkole Publiczne Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3. Rozbudowano również pozostałe podstawówki. Dynamiczny rozwój demograficzny Ząbek powoduje jednak, iż w ciągu najbliższych lat konieczna będzie:

 • budowa Szkoły Podstawowej Nr 4 (dla 1000 uczniów) wraz z przedszkolem publicznym (dla 300 dzieci) przy ul. Dzikiej (koszt ok. 30 mln zł);
 • budowa Przedszkola Publicznego Nr 4 (dla 300 dzieci) przy ul. Wyzwolenia (koszt ok. 12 mln zł);
 • budowa żłobka miejskiego (koszt ok. 3 mln zł)

Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz utworzenia przez Powiat Wołomiński szkoły średniej w Ząbkach. Szkoła średnia mogłaby powstać obok byłego gimnazjum przy ul. Batorego. Koszt budowy i utrzymania tej placówki powinien spoczywać na samorządzie powiatowym. Koszt budowy takiej placówki (dla 400 uczniów) ok. 15 mln zł.

 1. Ulice:

W przedmiocie budowy ulic przez ostatnie kilkanaście lat zrobiono bardzo wiele. Tylko w centralnym rejonie miasta wybudowano ulice: Wyzwolenia, Dębową, Krótką, Klonową,  Gdyńską (I etap), Langiewicza, Lipową, Wiosenną, Targową, Zaciszną, Sosnową, Gajową oraz kilka bocznych ulic od Warszawskiej. Wyremontowano ul. 3-go Maja, Orlą, Poniatowskiego i Kołłątaja. Obecnie modernizowane są ul. Legionów i ul. Szkolna.

Jednak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Na swoją kolej czekają:

 • Słoneczna,
 • Gdyńska (II etap),
 • Wrzosowa,
 • Okrężna,
 • Sikorskiego,
 • Harcerska,
 • Olszewskiego.

Źródłem finansowania tych inwestycji drogowych będą nie tylko środki własne Miasta Ząbki ale również zapowiedziane przez Premiera Mateusza Morawieckiego fundusze z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Tylko w 2018 r. Miasto Ząbki pozyskało z tego źródła środki na przebudowę ul. Powstańców, Legionów. Fundusz pokrywa 50% kosztów budowy lub modernizacji.

Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wiaduktu nad ul. Żołnierską (DW 631 koszt ok. 35 mln zł) wyremontowania ul. Skorupki oraz wybudowania przez Miasto st. Warszawa wiaduktu „Łodygowa” na torami PKP (koszt pok. 25 mln zł), jak również Trasy Nowoziemowita, która umożliwiłaby uruchomienie Bus Rapid Transit (bus-pass) a w przyszłości linii tramwajowej. W pierwszej kolejności powinien powstać 600 metrowy odcinek łączący ul. Swojską w Warszawie z Ks. Zycha w Ząbkach.

 

 1. Parkingi i miejsca postojowe:

Kierunki rozwoju w tej dziedzinie wytyczył już burmistrz Robert Perkowski. W najbliższych latach uruchomiony zostanie parking podziemny pod Pasażem Orla oraz wybudowany parking przy torach PKP (3-go Maja /Piłsudskiego).

W odleglejszej przyszłości u zbiegu ulic Poniatowskiego / 3-go Maja / Orla powstanie kolejny parking podziemny „Centrum” na ponad 100 samochodów.

 

 1. Komunikacja miejska:

Wzrastająca liczba ludności pociąga za sobą zwiększenie potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej. Stąd też w najbliższej kadencji powinna zostać zwiększona częstotliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345, jak również uruchomione nowe połączenia komunikacji miejskiej dowożące mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki z Dworcem Wschodnim, Dworcem Wileńskim oraz II linia metra (stacja Trocka).

 1. Kultura:

Pomimo bogatej i szerokiej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, potrzeby w tej dziedzinie są wciąż ogromnie. Stąd też coraz bardziej palącą potrzebą staje się budowa całkiem nowego centrum kulturalnego Ząbek. Teren u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja przeznaczony został na budowę dużej sali widowiskowej, pokoi prób, warsztatów i szkoleń, galerię sztuki oraz bibliotekę publiczną. Koszt tego obiektu to ok. 30 mln zł. Obiekt ten mógłby powstać dzięki finansowaniu z UE oraz środków rządowych na rozwój kultury i sztuki.

 1. Sport

W poprzednich kadencjach przy każdej szkole wybudowano boiska ze sztucznej nawierzchni. Podobny obiekt wraz z kortami tenisowymi powstał na terenie MOSiR.

W nadchodzących latach powinna zostać wybudowana hala sportowo-widowiskowa przy Miejskim Centrum Sportu oraz duże sale sportowe przy SP1, SP2 oraz obecnie projektowanej SP4.,

 1. Rekreacja

Wciąż na realizację czeka idea Parku Leśnego u zbiegu ulic Sosnowej i Gajowej. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntu w tym miejscu mogłaby powstać strefa aktywnego wypoczynku z alejkami, placami zabaw, parkiem linowym a może nawet i tężniami.

 1. Obniżka cen za usługi komunalne

Uruchomienie własnego ujęcia wody „Drewnica” przyczyniło się do obniżenia ceny dostarczanej mieszkańcom Ząbek wody. Dzięki tegorocznej rozbudowie tej stacji, ceny wody będą również sukcesywnie spadać. Jednakże rozwój demograficzny Ząbek powoduje, iż w najbliższej kadencji konieczne będzie wybudowanie ujęcia wody „Południe” przy ul. Powstańców, która nie tylko przyczyni się do kolejnych obniżek cen wody, lecz również zapewni ciągłość i niezawodność dostaw. Koszt budowy tej stacji to ok. 7 mln zł.

Wprowadzany dla samorządów, rządowy program segregacji śmieci, powinien przyczynić się również do obniżenia cen wywozu odpadów stałych.

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe powinno również przeprowadzić proces modernizacji i hermetyzacji zlewni ścieków.

 1. Zieleń.

W najbliższym czasie na kwotę ponad 5 mln zł realizowany będzie projekt rewitalizacji zieleni miejskiej. Tysiące nowych drzew i krzewów zostaną zasadzone na miejskich terenach zielonych. Zmodernizowany zostanie  w szczególności Park Miejski oraz pasy przydrożnej zieleni. Projekt ten powinien być kontynuowany w najbliższych latach.    

 1. Czystość

W ubiegłych latach wiele przestrzeni miejskich zostało już urządzonych. Powstały nowe ulice i chodniki. Nadchodzi czas aby zadbać o większą estetykę naszego miasta. W przestrzeni publiczne powinna zagościć większa ilości koszy ulicznych. Z większą częstotliwością powinny być sprzątane ulice i chodniki. Na terenach Miasta Ząbki przy ul. Batorego albo Piłsudskiego, powinna powstać baza komunalna z prawdziwego zdarzenia, w której będzie można przechowywać materiały, narzędzia i sprzęt służący do oczyszczania miasta.

materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 

 

 

  Zostaw odpowiedź

  *