Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

ZIT szansą dla ul Powstańców

Brak komentarzy »

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem finansowym na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w nadchodzącej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z takich projektów mogłaby być modernizacja ulicy Powstańców. Oczywiście sam remont połowy tej ulicy prawdopodobnie nie będzie spełniał kryteriów naboru wniosków, dlatego też należałoby poszukiwać możliwości modernizacji tej ulicy w ramach szerszego projektu.

Do potencjalnych możliwości należy zaliczyć wspólną realizację tego projektu rewitalizacji obszaru miejskiego, w którą zostaną zaangażowane samorządy wszystkich szczebli. Precyzując ten pomysł. Województwo Mazowieckie mogłoby wybudować wiadukt w ciągu ulicy Żołnierskiej umożliwiający pełną komunikację z ulicą Powstańców (także lewoskręt), Miasto Ząbki zmodernizować ul. Powstańców na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Dzikiej, zaś Powiat Wołomiński wybudować na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Piłsudskiego rondo z prawdziwego zdarzenia oraz gruntownie zmodernizować odcinek tej ulicy.

Rozwiązanie takie daje większe szansę na uzyskania dofinansowania zewnętrznego niezbędnego derealizacji tego pomysłu.

ul. Powstańców 2013-10-04

    Zostaw odpowiedź

    *