Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Zielone światło dla rozbudowy Żołnierskiej

Brak komentarzy »

W dniu 19 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie dofinansowania projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazł się również projekt dotyczący przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od ronda w Zielonce do granicy z Warszawą. Dzięki zapewnieniu finansowania realizujący ten projekt Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien rozstrzygnąć ogłoszony kilka miesięcy temu przetarg. Przebudowa polega na wybudowaniu od strony Ząbek drugiej jezdni, dzięki czemu od ronda aż do węzła Marsa pojedziemy drogą typu 2×2.

Zołnierka_warsawźródło foto: Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.

autor foto: Łukasz Rostek

    Zostaw odpowiedź

    *