Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

zapytanie – przejezdność ulicy Leszyckiego

Brak komentarzy »

Ode nie   do  biuro.rady@zabki.pl – 3 grudnia 2013 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

.
Szanowny Panie Burmistrzu
W związku z pytaniami mieszkańców Ząbek zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, co do możliwości otwarcia dla ruchu kołowego ulicy Leszyckiego na całym jej odcinku, od ul. Batorego od ronda z Wojska Polskiego.
Mieszkańcy naszego miasta zwracają uwagę, iż od dłuższego czasu nie są prowadzone na tej ulicy żadne prace budowlane, zaś ulica wygląda na wykonaną w całości z wyjątkiem oznakowania poziomego. W odczuciu społecznym niezrozumiałe jest zatem dalsze utrzymywanie zakazu ruchu na tej drodze.
Prosiłbym o wyjaśnienie konieczności dalszego funkcjonowania tego zakazu oraz w przypadku istnienia prawnych i faktycznych możliwości dopuszczenie ulicy Leszyckiego do użytkowania.
.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki
ul. Leszyckiego 2013-12-03

    Zostaw odpowiedź

    *