Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

zapytanie – organizacja ruchu po likwidacji przejazdu

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady – 7 lutego 2014 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
.
W związku z zakładanym oddaniem do użytkowania tunelu drogowego pod torami PKP latem bieżącego roku, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w ramach tej inwestycji  została również opracowana nowa organizacja ruchu dla rejonu skrzyżowania ulic Batorego i Kolejowej oraz ulic 3-go Maja i Piłsudskiego.
W przypadku gdyby taki dokument nie został opracowany wnoszę o jego sporządzenie, ewentualnie o zwrócenie się do zarządcy dróg powiatowych o jego opracowanie.
Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przejazdów kolejowych, po oddaniu do użytkowania tunelu w ciągu ulic Orla i Wojska Polskiego, zostanie zlikwidowany obecny przejazd kolejowy w centrum Ząbek. Konsekwencją tego stanu będzie konieczność opracowania projektu oraz wdrożenia nowej organizacji ruchu w rejonie zamkniętego przejazdu.
.
z poważaniem
.
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

słupki Piłsudskiego 2013-12-03

 

    Zostaw odpowiedź

    *