Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

zapytanie – linia Z1

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
.
W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego na wybór przewoźnika obsługującego linię Z1 oraz wprowadzeniem modyfikacji przebiegu tej trasy, poprzez jej poprowadzenie przez ul. Langiewicza, Wyzwolenia i 3-go Maja, chciałbym zwrócić uwagę, iż na odcinku ulicy Langiewicza pomiędzy ul. Lipową i ul. Wyzwolenia zlokalizowanych jest kilka zakładów usługowo-produkcyjnych.
Przy posesjach na których zlokalizowane są te zakłady, bardzo często parkują po obu stronach jezdni samochody osobowe i dostawcze. Stan ten powoduje, iż samochody dostawcze i ciężarowe nie mogą tą drogą przejechać. W sezonie zimowym występowały wręcz przypadki nie odśnieżania tego odcinka ulicy z uwagi na brak możliwości przejazdu pługo-piaskarki.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy organizacji ruchu na ul. Langiewicza pod kątem zachowania płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.
.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
pks grodziskautor foto: Crusier / Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.

    Zostaw odpowiedź

    *