Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXVIII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

Na dzień 13 marca 2013 roku zaplanowana kolejna sesja Rady Miasta. Sesja ma odbyć się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Początek obrad zaplanowano na godz. 8.30

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3) Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
4) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do realizacji projektu pt. „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”.
5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Miasto Ząbki współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek.
6) Uchwała w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl
7) Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
8) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
9) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
10) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
11) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.
12) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
13) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.
14) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 – 2013.
15) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.

    Zostaw odpowiedź

    *