Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXVII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

W dniu 1 lutego 2013 r odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta. Sesja rozpocznie się o godz. 8 30. Po raz kolejny miejscy radni obradować będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna sportowa).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Informacja o przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK Nr 17 na odcinku węzeł „Drewnica” – węzeł „Zakręt” i raporcie oddziaływania na środowisko.
2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy między Miastem Ząbki a tureckim Miastem Kumluca.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2013r.
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

    Zostaw odpowiedź

    *