Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXIX Sesja Rady Miasta

1 komentarz »

Na dzień 4 kwietnia 2013 r. została zwołana przez Przewodniczącego Rady, XXXIX Sesja Rady Miasta. Rozpoczęcie sesji zaplanowano na godz. 16.30. Miejscem obrad radnych będzie tradycyjnie sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.
4. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
15. Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2013.
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2013.

Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na:
bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xxxix

    Jedna odpowiedź

    pozdrawiam i bardzo dziekuje za informacje

  • Zostaw odpowiedź

    *