Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na najbliższą środę, 31 października 2012 r. zaplanowana została kolejna sesja Rady Miasta Ząbki., co oznacza, iż licząc od grudnia 2010 r. będzie to już 32 posiedzenie radny kadencji 2010-2014.
Tradycyjne sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, Jej początek został zaplanowany na godzinę 9 00.
W porządku obrad nachodzącej sesji znalazły się następujące projekty uchwał:

1.uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok;
2.uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019;
3.uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości;
4.uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5.uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej;
6.uchwała w sprawie w sprawie podziału miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki.

okręgi wyborcze

    Zostaw odpowiedź

    *