Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLVII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

Na najbliższy poniedziałek  25 listopada 2013 roku zaplanowana została 47 sesja Rady Miasta Ząbki. Sesja rozpocznie się o godz. 18 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

  1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok;
  2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019;
  3. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014;
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.

UM

 

    Zostaw odpowiedź

    *