Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLIX sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Już w najbliższy poniedziałek 16 grudnia 2013 roku o godz. 9.30 odbędzie się 49 sesja Rady Miasta Ząbki. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Pod koniec grudnia czekać nas będzie także 50 sesja rady na której uchwalany będzie projekt budżetu miasta na 2014 r.

W porządku obrad 49 sesji Rady Miasta znalazły się następujące projekty uchwał:

1)   uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok;

2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2021.

3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z  o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.;

4)   uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.;

5)   uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.;

6) uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.;

7)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

UM

    Zostaw odpowiedź

    *