Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLIV Sesja Rady Miasta Ząbki

1 komentarz »

Na dzień 12 września 2013 r. zwołana została 44 już sesja Rady Miasta kadencji 2010-2014. Po raz obrady będą odbywać się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki. Początek sesji został zaplanowany na godzinę 15 00.

 W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.

2) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

3) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

4) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu.

5) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Broniewskiego)

7) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Nowa)

8) Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul. Leszyckiego)

9) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

10) Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z  tych obiektów.

11) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.

    Jedna odpowiedź

    Zróbcie coś z ul. Wiosenną, bo zorganizujemy chodzenie po pasach na Skorupki i cała polska zobaczy burmistrza!

  • Zostaw odpowiedź

    *