Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wniosek – ulica Warszawska

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli nawierzchni ulicy Warszawskiej (Zycha-Łodygowa). W ostatnim czasie w nawierzchni tej ulicy gminnej, po jej południowej stronie, pojawiły się niewielkie pęknięcia. Pęknięcia te nie zagrażają w żadnej mierze kierowcom, tym niemniej z uwagi na zbliżający się sezon zimowy mogą być przyczyną pogarszania się stanu technicznego tej ulicy oraz powstawania w niej ubytków. Prosiłbym o naprawę tych pęknięć lub zobowiązanie do tego wykonawcy ulicy, o ile pozostaje ona jeszcze w okresie gwarancyjnym.  

.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki  

Warszawska 2013.11.24

    Zostaw odpowiedź

    *