Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – stan ul. Wiosennej

Brak komentarzy »

Ode mnie   do:  Biuro Rady – 11 września 2013 r.


Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o dokonanie oceny stanu technicznego pasa drogowego ulicy Wiosennej pod kątem istnienia zagrożenia zalewania garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych, przez wody opadowe i roztopowe spływające z tego pasa drogowego oraz z uwagi na brak twardej podbudowy o analizę przejezdności tej ulicy w okresie jesienno-zimowym (błoto, nierówności).

Jednocześnie proszę o sprawdzenie czy wystające ponad powierzchnię gruntu studnie kanalizacyjne nie stanowią zagrożenia dla ruchu pojazdów. Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną.

 z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *