Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – odcinek ul. Nowoziemowita

Brak komentarzy »

Ode mnie do biuro.rady@zabki.pl – 17 października 2013 r.

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy zasadności i celowości oraz prawnych i finansowych możliwości wspólnego wykonania przez miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Ząbki, inwestycji związanej z budową jednej jezdni ul. Nowoziemowita, na odcinku od ul. Ks. Zycha w Ząbkach do ul. Swojskiej w Warszawie.

Faktem jest, iż budowa ulicy Nowoziemowita jest zadaniem stołecznym oraz Województwa Mazowieckiego, jednakże wydaje się, iż bez zaangażowania proceduralnego i finansowego Miasta Ząbki inwestycja ta jeszcze przez długi okres nie zostanie zrealizowana. Co prawda Warszawa rozpoczęła prace budowlane (ul. Sokola) i projektowe (ul. Nowozabraniecka) tego ciągu komunikacyjnego, lecz nic nie wskazuje na to, aby ta inwestycja drogowa była w ciągu najbliższych kilkunastu lat realizowana przez samorząd wojewódzki. Zły stan finansów publicznych województwa czyni ten scenariusz bardzo prawdopodobnym.

Tymczasem budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Ks. Zycha a ul. Swojską stanowiłaby doskonały skrót dla mieszkańców południowej części Ząbek, codziennie podróżujących w kierunku centrum Warszawy. Odciążeniu uległby także układ drogowy Ząbek w okolicy ul. Warszawskiej i ul. Janowieckiej w Warszawie.

Po stronie Miasta Ząbki inwestycja ta polegałaby na wybudowaniu odcinka zaledwie 330 m, zaś po stronie Warszawy ok. 1,1 km. W mojej ocenie wspólne przeprowadzenie tej inwestycji w wariancie jednej jezdni o szerokości 7 metrów, mogłoby zostać zrealizowane z środków własnych obu miast, bez uszczerbku dla ich finansów.

z wyrazami szacunku

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Nowoziemowita-1

    Zostaw odpowiedź

    *