Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wniosek o dofinansowanie schetynówki

Brak komentarzy »

Kilkanaście dni temu Urząd Miasta Ząbki złożył wniosek o dofinansowanie budowy ul. Wyzwolenia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wnioskiem objęta została budowa tej drogi na odcinku od Słonecznej do Ks. Skorupki. Łączna wartość zadania została oszacowana przez Urząd Miasta na ponad 2,2 mln, z tego wnioskowana dotacja to ponad 660 tys zł PLN.
W 2012 r. na dofinansowanie budowy i remontów mazowieckich dróg przeznaczono 96,45 mln zł. Gminy i powiaty starające się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa zobowiązane są przedstawić dokumentację techniczną i niezbędne pozwolenia na budowę oraz muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami.
Wnioski są oceniane m.in. pod kątem wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tego, czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych. Listy rankingowe mają zostać ogłoszone do dnia 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2013 r.

    Zostaw odpowiedź

    *