Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – liczba klas i uczniów

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady   – 27 sierpnia 2013 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z prośbą o sporządzenie pisemnej informacji w przedmiocie liczby oddziałów szkolnych (klas) w poszczególnych placówkach oświatowych dla których Miasto Ząbki jest organem prowadzącym (założycielskim), utworzonych na rok szkolny 2013/2014. Jednocześnie proszę o podanie liczby uczniów w poszczególnych oddziałach.
W przypadku nie zakończenia przez miejskie placówki oświatowe procesu rekrutacji uczniów, proszę o sporządzenie powyższej informacji po jego zakończeniu.

    Zostaw odpowiedź

    *