Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – ankieta nt. utworzenia szkoły średniej w Ząbkach

Brak komentarzy »
Pani Partycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki
 .
Szanowna Pani Sekretarz
 .
Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych w Ząbkach oraz ich rodziców (opiekunów prawnych),
ankiety dotyczącej zasadności utworzenia w naszym mieście liceum ogólnokształcącego albo szkoły średniej o innym profilu.
 .
Przedstawione pytania powinny określać:
 .
1) czy uczniowie są zainteresowani powstaniem szkoły średniej w Ząbkach ?
2) jakiego charakteru lub profilu powinna być szkoła średnia (liceum, techników, itp)?
3) czy w przypadku wybudowania liceum ogólnokształcącego w Ząbkach, uczniowie chętniej wybieraliby szkołę w Ząbkach czy też szkoły w Warszawie albo innych miastach Powiatu Wołomińskiego ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *