Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wiosenna ruszy wiosną

Brak komentarzy »

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki, przegłosowane zostały zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r. umożliwiające Burmistrzowi Miasta rozstrzygnięcie przetargu na budowę ul. Wiosennej oraz podpisanie stosownej umowy jeszcze w bieżącym roku.

Obecnie prowadzone są przez Urząd Miasta prace mające na celu ocenę złożonych ofert pod kątem formalnym oraz merytorycznym oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród 18 które zostały złożone.

Najniższa ze złożonych ofert opiewa na 546 tys. zł, zaś najwyższa na ponad 1,1 mln zł.

 

    Zostaw odpowiedź

    *