Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wiosenna pozostanie ulicą jednokierunkową

Brak komentarzy »

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki poruszony został problemu ulicy Wiosennej a konkretnie kierunku jazdy. Według mieszkańców oraz kilku radnych interweniujących  w tej sprawie, obecny kierunek ruchu na tej ulicy powinien zostać odwrócony.

 Władze naszego miasta wyraziły jednak pogląd, iż podjęcie w tej chwili prac nad zmianą organizacji ruchu na ulicy Wiosennej spowoduje, iż zmiana ta weszłaby w życie tuż przed otwarciem tunelu drogowego, co  czyni całe przedsięwzięcie niecelowym. Po oddaniu tunelu do użytkowania, co powinno nastąpić prawdopodobnie już w tegoroczne wakacje, znowu musiałaby ulec zmianie organizacja ruchu w tej ulic na obecnie funkcjonującą.

Wiosenna 2014-03-22 1

    Zostaw odpowiedź

    *