Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wiosenna po raz drugi

1 komentarz »

W dniu 29 sierpnia 2013 r. na stronach Urzędu Miasta Ząbki zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy ul. Wiosennej. Okazało się bowiem, iż umowa z wyłonionym w przeprowadzonym kilka miesięcy temu przetargu nieograniczonym Wykonawcą została przez Urząd Miasta rozwiązana.

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie ulicy o długości 270 i szerokości 5 metrów, chodniki, wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Pod ulicą ma powstać kanalizacja teletechniczna służącą przyszłemu monitoringowi miejskiemu. Z uwagi na mało stabilne podłoże pasa drogowego ulicy Wiosennej, jej jezdnia ma posiadać wzmocnioną konstrukcję składającą się z 20 centymetrowej podbudowy z tłucznia kamiennego, 7 cm podbudowy mineralno-bitumicznej, 6 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm asfaltowej warstwy ścieralnej. Projekt budowlany nie obejmuje kanalizacji deszczowej, która została już wybudowana przez firmę Ciał-bud.
Zgodnie z ogłoszeniem całość prac budowlanych powinna zostać zakończona do dnia 30 maja 2014 r. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do dnia 13 września b.r.

foto: R. Świątkiewicz

    Jedna odpowiedź

    Witaj, bardzo ciekawe informacje są podawane w tym blogu 🙂 mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. We need it coming on and on!

  • Zostaw odpowiedź

    *