Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wiaty w PPP

Brak komentarzy »

Po ponad 3 letniej batalii prawnej, w grudniu ubiegłego roku warszawski samorząd podpisał wreszcie umowę na wymianę 1580 wiat przystankowych. Ciekawostką jest fakt, iż na realizację tego zadania stolica nie wyda ani złotówki, gdyż wszystkie koszty pokryje konsorcjum firm reklamowych AMS i Stroer. Proces wymiany wiat rozpocznie się w 2014 roku i zakończy trzy lata później. Wykonawca w zamian za dostarczenie wiat będzie mógł czerpać zyski z przestrzeni reklamowej na przystankach. Podobne plany mają Wrocław, Płock i Sopot.

Niestety, ale realizowanie zadań publicznych w oparciu o przepisy ustawy o  partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przebiega w naszym kraju na bardzo słabym poziomie. Podstawową przeszkodą są tutaj obawy organów wykonawczych jst, przed potencjalnymi zarzutami o nieformalne powiązania z firmami prywatnymi, którym udzielono zamówienia. Tymczasem w Europie taka forma współpracy jest dosyć powszechna. Szczególnie przodują tutaj Wielka Brytania Hiszpania oraz Portugalia. W Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią ok. 15% wszystkich inwestycji publicznych.

Do głównych zalet formuły PPP należy zaliczyć możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, sfinansowanie inwestycji bez obciążania ustawowych limitów zadłużenia j.s.t. oraz możliwość przyspieszenia procesów inwestycyjnych w mieście lub wdrożenia projektów w oparciu o najnowsze technologie.

W przypadku wymiany wiat przystankowych obawy co zasadności i celowości udzielenia zamówienia w formule PPP będą raczej znikome. Samorządy nie prowadzą bowiem na wiatach przystankowych akcji reklamowych i marketingowych, zaś na ich zakup, montaż, utrzymanie i likwidację aktów wandalizmu wydają spore środki finansowe. Wydaje się, zatem iż także Ząbki mogłyby pójść drogą Warszawy i wymienić lub uzupełnić swoją infrastrukturę przystankową właśnie z udziałem partnera prywatnego.  

D-15

    Zostaw odpowiedź

    *