Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Tunel dla pieszych

Brak komentarzy »

Oddanie do użytkowania tunelu pod torami PKP, będzie się wiązać z równoczesnym zamknięciem dla pojazdów dotychczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ulic 3-go Maja i Batorego. Fakt ten bez wątpienia pozytywnie wpłynie na zmniejszenie poziomu zagrożenia wypadkami i niebezpiecznymi zdarzeniami z udziałem pieszych i pojazdów. W przeszłości wiele razy dochodziło w tym miejscu do potrąceń pieszych przez samochody i pociągi, w tym niestety także wypadków śmiertelnych.

Zamknięcie przejazdu zlikwiduje zagrożenie ze strony samochodów, pozostanie jednak groźba potrąceń przez pociągi wjeżdżające i wyjeżdżające ze stacji PKP Ząbki. Problem ten mogłoby zlikwidować przejście podziemne łączące ul. 3-go Maja z ul. Kolejową umożliwiające bezkolizyjne wejście pasażerom na peron stacji.

W dniu 7 marca 2014 r. radni postanowili przeznaczyć kwotę 72 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wejścia na peron od strony zachodniej. Koszt tej inwestycji znany będzie po opracowaniu powyższej dokumentacji. Koszty budowy podobnych przejść podziemnych wynoszą z reguły kilka milionów złotych.

znak przejście podziemne

    Zostaw odpowiedź

    *