Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Mapa inwestycji miejskich w latach 2007 – 2017

Brak komentarzy »

inwestycje miejskie 2007 – 2017

Droga pod lasem

komentarzy 5 »

Urząd Miasta Ząbki projektuje nową drogę która ma w przyszłości połączyć ul. Złotą i Herberta. Ulica będzie biegła pod lasem wzdłuż granicy z Rembertowem i w założeniu ma odciążyć ruch lokalny na ul. Powstańców i ul. Kościelnej. Projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku.

Droga pod lasem

Projekty budowy ul. Lipowej, Gdyńskiej i Dębowej

komentarze 2 »

W budżecie Miasta Ząbki na 2015 r. zabezpieczone zostały przez Radę Miasta Ząbki środki finansowe niezbędne na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania ul. Gdyńskiej (na odcinku od Lipowej do Skorupki), ul. Lipowej (na odcinku od Gdyńskiej do Wyzwolenia) oraz ul. Dębowej łączącej ul. Słowackiego z ul. Gdyńską.
Przetarg na sporządzenie dokumentacji tych ulic został już ogłoszony. Na gotową dokumentację będziemy jednak musieli poczekać prawdopodobnie do końca tego roku. Pozwolenia na budowę tych ulic należy oczekiwać w pierwszych miesiącach 2016 r. Ulice uzyskają nową nawierzchnię (ul. Lipowa z kostki klinkierowej) oraz obustronne chodniki. W ulicach Lipowej i Gdyńskiej zostanie również wybudowana odrębna kanalizacja burzowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjnego w ul. Sosnowej.
Niestety, ale na razie nie są znane terminy realizacji tych ulic, gdyż zależą one to kształtu przyszłych budżetów Miasta Ząbki oraz wielkości wolnych środków finansowych mogących zostać przeznaczonych na tego typu inwestycje drogowe.

Lipowa Gdyńska 1

Interpelacja – organizacja ruchu na ul. Piłsudskiego

1 komentarz »

Ode mnie  do  Biuro Rady   – 3 września 2013 r.

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałbym zwrócić uwagę na problem parkowania pojazdów po obu stronach ulicy Piłsudskiego (odcinek Targowa-Skorupki). Bardzo często samochody parkują jednocześnie po obu stronach tej ulicy, nie wyłączając przystanków komunikacji miejskiej. W efekcie takiego stanu rzeczy, dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, gdyż mijające się samochody prawie stykają się prawie lusterkami, zaś samochody ciężarowe i autobusy wjeżdżają na chodniki.
Zwracam się z prośbą o szczegółową analizę organizacji ruchu w obrębie tej ulicy, szczególnie w okresie porannego i wieczornego szczytu komunikacyjnego oraz o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, nie wyłączając złożenia wniosku do Starostwa Powiatu Wołomińskiego o zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie znaków B-36.
foto: R. Świątkiewicz

Interpelacja – prośba o interwencję w MZDW

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady – 27 maja 2013

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie złego stanu ulicy Skorupki na wysokości ulicy Legionów. W wielu miejscach powyższego skrzyżowania droga wojewódzka 634 została całkowicie pozbawiona nawierzchni asfaltowej. W efekcie pojawiły się głębokie wyrwy skutkujące zmniejszeniem bezpieczeństwa oraz obniżeniem płynności ruchu samochodów na tej drodze. Podejmowane przez MZDW próby naprawy tej ulicy na przełomie marca i kwietnia b.r. okazały się zupełnie nieskuteczne.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Interpelacja – oznakowanie ulic

Brak komentarzy »

Ode mniedo  biuro.rady@zabki.pl    – 29 kwietnia 2013 r.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o:
– prawidłowe ustawienie na skrzyżowaniu ul. Szkolna i Kołłątaja znaku A-5 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1. Obecnie znak jest przekrzywiony i skierowany do ziemi,
– obrócenie tablic z nazwami ulic Skorupki i Piłsudskiego. Obecnie tablice są zamienione miejscami,
– naprawę złamanego słupka U12b u zbiegu ul. 3-go Maja i Wyzwolenia,
– naprawę kostki brukowej na rondzie Gajowa/Sosnowa/Sikorskiego.

Jednocześnie ponownie proszę o oznakowania ronda Batorego/Wolności, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki w sprawie nadania rondu imienia prof. Tadeusza Tołwińskiego. Będę zobowiązany za przekazanie odpowiedzi informującej o fakcie wykonania przedmiotowej uchwały Rady Miasta.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

26-29 kwietnia zamknięta Chełmżyńska/Marsa

Brak komentarzy »

Od godz. 21 00 w piątek 26 kwietnia, do wczesnych godzin rannych w poniedziałek 29 kwietnia wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Chełmżyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marsa.

W rezultacie wprowadzenia tej organizacji ruchu niemożliwy będzie dojazd ul. Chełmżyńską do Marsa, jak również zjazd z Chełmżyńskiej w Marsa. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Strażacką i Żołnierską.

W czasie wyłączenia z ruchu w ul. Chełmżyńskiej będzie budowana m. in. kanalizacja deszczowa i sterowanie dla sygnalizacji świetlnej, układana będzie nawierzchnia. Prace są elementem przebudowy ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej.

 

Źródło:

http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=24&tx_ttnews[tt_news]=935&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=194b7fa857fe06f4d558b55a153c4bf9

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania ulicy Langiewicza

Brak komentarzy »

robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-skrzyzowanie-langiewicza-lipowa/

Przetarg na remont ul. Jana III Sobieskiego

Brak komentarzy »

Rozpoczęcie prac przy budowie tunelu drogowego oraz związana z tym zmiana organizacji ruchu w sposób zdecydowanie negatywny odbiły się na stanie nawierzchni ulicy Sobieskiego. Po zamknięciu dla ruchu fragmentów ulic Kolejowej i Wojska Polskiego ulica ta stała się najkrótszym połączeniem z ulicą Batorego. Niestety ale wykonana kilkadziesiąt lat temu ulica w zaledwie kilka miesięcy właściwie rozpadła się.
Niedługo stan tej ulicy może jednak ulec radykalnej zmianie na plus, gdyż w dniu 19 lutego b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na wybór wykonawcy który wyremontuje tą ulicę.
Przedmiot umowy obejmuje frezowanie nawierzchni ulicy, wymianę krawężników, wykonanie tzw. rynsztoków oraz ułożenie dwóch warstw asfaltu po 5 cm każda.
Na oferty od potencjalnych wykonawców Urząd Miasta będzie czekał do dnia 5 marca 2013 r. Wykonawca będzie miał jedynie 42 dni na wykonanie całości prac.

bip.zabki.pl/zp-271-05-13-remont-nawierzchni-w-ul-jana-iii-sobieskiego-na-odc-ul-batorego-ul-wojska-polskiego-w-zabkach

 

Wniosek – parkowanie przy poczcie

Brak komentarzy »

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z powtarzającymi się notorycznie sytuacjami parkowania pojazdów przy budynku Poczty Polskiej przy ul. 3-go Maja w Ząbkach, prostopadle do osi jezdni, zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza o rozważanie możliwości zamontowania przy zatokach postojowych zlokalizowanych na odcinku ulicy 3-go Maja (wykonanym z kostki brukowej), tablic informacyjnych T-30i informujących kierowców o obowiązku parkowania pojazdów równolegle do osi jezdni.
Wybudowane na tym odcinku ul. 3-go Maja zatoki parkingowe mają 2,5 m szerokość. Tym samym w przypadku zaparkowania samochodu osobowego na skos lub prostopadle do osi jezdni, następuje sytuacja zajęcia części pasa ruchu, skutkująca zmniejszeniem płynności jazdy oraz stwarzająca dodatkowe zagrożenia w ruchu samochodowym.

Z wyrazami szacunku

Robert Świątkiewicz