Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

odpowiedź na interpelację – proj. ul. Skorupki

Brak komentarzy »

zapytanie – projekt przebudowy ul. Skorupki

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie prac znajduje się zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Skorupki w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do granicy z Miastem Zielonka”?
Czy na przedmiotową inwestycję zostało wydane już pozwolenie na budowę ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Skorupki

1 komentarz »

odpowiedź na interpelację ul. Skorupki

zapytanie – projekt ul. Skorupki

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z pytaniami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1) czy zostały zakończone prace związane z zaprojektowaniem przebudowy drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką ?
2) czy dokumentacja została przekazana przez Miasto Ząbki do MZDW w Warszawie w celu realizacji ?
3) czy określony został przez MZDW w Warszawie termin przebudowy tej drogi ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
Skorupki Gdyńska 2

wniosek – brak lamp na ścieżce rowerowej w ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 11.11.2015 r.

 

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z prośbą o przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie informacji o brakujących dwóch ostatnich lampach oświetleniowych na nowej ścieżce rowerowej, prowadzącej wzdłuż ul. Skorupki, od ronda DW 631/634 w kierunku Ząbek. Lampy te prawdopodobnie zostały zniszczone lub skradzione.
.
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
DSC_0378

Skorupki po nowemu ?

Brak komentarzy »

Do końca bieżącego roku powinien zostać opracowany projekt przebudowy głównej drogi w Ząbkach, czyli ul. Skorupki. Jej pierwszy odcinek biegnący bliżej Warszawy został zmodernizowany kilka lat temu wspólnymi siłami Ząbek oraz Mazowsza. Jednak dalej od skrzyżowania z ul. Orla, ul. Skorupki przypomina raczej wiejską drogę niż ulicę wojewódzką z prawdziwego zdarzenia. Być może stan ten niedługo ulegnie zmianie. Obecnie projektowany jest drugi odcinek od ul. Orlej, aż do nowego ronda na granicy Ząbek i Zielonki.

Zasadniczo ząbkowska DW 634 w dalszym ciągu ma być jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jazdy. Jednakże wyraźnie powinien zwiększyć się poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Swoją kontynuację będzie miała ścieżka rowerowa rozpoczynająca się od nowego ronda po północnej stronie ul. Skorupki, lecz w okolicy Wyzwolenia przechodząca na południową część drogi. Skrzyżowania z ul. Wyzwolenia i Langiewicza/Sosnowa zostaną zamienione na bezpieczne ronda. Liczne przejścia dla pieszych zarówno przy rondach oraz na wysokości Słonecznej, Gdyńskiej, Rembertowskiej, Słowackiego i Legionów będą rozdzielone tzw. azylem (rozwiązanie takie jest np. na wysokości sklepu He-man). Tam gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala będą mogły powstać również niewielkie drogi serwisowe obsługujące część lokalnych przedsiębiorców.

Ulica Skorupki jest ulicą wojewódzką co oznacza, że obowiązek jej utrzymania, budowy i modernizacji spoczywa nie ma naszym mieście, lecz na Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Jeżeli MZDW zaakceptuje opracowywany przez Miasto Ząbki projekt, to być może uda się go wprowadzić do realizacji już w 2016 r. Rozmowy trwają. O ich rezultatach przekonany się po 15 listopada b.r.

Langiewicza.Sosnowa rondo

wniosek – koncepcja przebudowy ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie: do : Biuro Rady – 27.08.2015 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o przekazanie koncepcji przebudowy ul. Skorupki na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką oraz o przesłanie kopii (skanu) porozumienia z Województwem Mazowieckim (MZDW) w sprawie realizacji DW 634.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
PW Skorupki 634

wniosek – usunięcie pojazdu

Brak komentarzy »

Ode mnie: do: Biuro Rady – 27.08.2015 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
 Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o usunięcie zaparkowanego przy ul. Skorupki (przychodnia Beta-Med), zupełnie zdewastowanego samochodu osobowego marki Nissan Micra.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Skorupki Gdyńska 2

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki na odc. ul. Orla do skrzyżowania z drogą 631

komentarze 4 »

Choć zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Skorupki jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego a nie Miasta Ząbki, to jednak Mazowsze nieszczególnie do tej pory kwapiło się do poprawy tej ulicy, na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką. W rezultacie takiego stanu rzeczy, władze naszego miasta zaproponowały Województwu Mazowieckiemu, iż same zaprojektują przebudowę DW 634, zaś gotową dokumentację przekażą Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu realizacji. Stąd też i niniejszy przetarg.
Zakres zamówienia obejmuje m. in. opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej obejmującej chodniki, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, przystanki autobusowe oraz samą jezdni wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie zaprojektowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ks. Skorupki z ul. Langiewicza i Sosnową umożliwiająca bezpieczny wyjazd z tych ulic.

Kompletna dokumentacja powinna powstać do 15 grudnia 2015 r.
bip.zabki.pl/271-1-74-2015

PW Skorupki 634

Miasto Ząbki pomoże Województwu Mazowieckiemu w sprawie ul. Ks. Skorupki

Brak komentarzy »

W dniu 10 marca 2015 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie udzielenie Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci sporządzenia i przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej związanej z przebudową drogi wojewódzkiej 634 (ul. Ks. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzka 631 (rondo w Zielonce).

Miasto Ząbki zobowiązało się do przekazania kompletnej dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej, przedmiarów, kosztorysów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przebudowy tej drogi. Szczegóły dotyczące opracowania i przekazania dokumentacji zostaną określone w odrębnym porozumieniu, które w moim przekonaniu powinno również określać termin wykonania przebudowy tej ulicy przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Docelowo ulica Ks. Skorupki powinna uzyskać kształt zbliżony do tego który jest na odcinku ul. Skorupki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Orlej, tj. 7-metrową jezdnię o nawierzchni asfaltowej z odrębnymi lewoskrętami (np. na krytą pływalnię, w ul. Sosnową, ul. Stefczyka), zatoki autobusowe, obustronny chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Orlej do ul. Langiewicza oraz jednostronny chodnik od ul. Langiewicza do ul. Wyzwolenia, nowe oświetlenie oraz odwodnienie (odrębną kanalizację deszczową). Na skrzyżowaniu z ul. Langiewicza i ul. Sosnowej powinna zostać zaprojektowana sygnalizacja świetlna.

Na sporządzenie dokumentacji Urząd Miasta przeznaczył kwotę 100.000 zł.

Skorupki Gdyńska 2