Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – naprawa ul. Słonecznej

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie w 2017 r. modernizacji ulicy Słonecznej, w standardzie zbliżonym do wykonanych w ubiegłych latach przez Miasto Ząbki remontów ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
 .
Z uwagi na upływ czasu oraz wykonaną przebudowę ulicy Wyzwolenia, stan techniczny ulicy Słonecznej uległ w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu. W nawierzchni drogi znajdują się liczne ubytki i spękania zaś chodniki są już silnie zdegradowane.
 .
Wnoszę o wykonanie w przyszłym roku w ramach środków na remonty dróg, nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz nowych chodników z kostki brukowej.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Skorupki

1 komentarz »

odpowiedź na interpelację ul. Skorupki

4 dni bez Bystrej

Brak komentarzy »

Miasto Stołeczne Warszawa zdecydowało się na doraźny remont jezdni ulicy Bystrej. Na okres od 18 do 21 września 2015 r. ulica ta zostanie zamknięta dla ruchu. W nadchodzący weekend kierowców czekają zatem poważne utrudnienia.

Bystra

Remont ul. Wojska Polskiego

Brak komentarzy »

Zaraz po zakończeniu przebudowy jednego odcinka ul. Wojska Polskiego przy Urzędzie Miasta, czeka nas remont kolejnego fragmentu, tym razem od nowo wybudowanego ronda w kierunku Szpitala Drewnica, aż do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.
Tym razem zleceniodawcą robót nie jest Miasto Ząbki, lecz Powiat Wołomiński. Już 21 lipca 2014 r. rozpocznie się pierwszy etap remontu ul. Wojska Polskiego. Od godzin porannych ulica Wojska Polskiego zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ronda z ul. Leszyckiego/Norwida do ul. Sobieskiego.
Powyższe prace budowlane stanowią część większego zamierzenia inwestycyjnego Powiatu polegającego na gruntownej przebudowie ulic: Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej.
W bieżącym roku mają być wykonywane dwie pierwsze części tego zadania, związane z wykonaniem przebudowy 430 metrowego odcinka ul. Wojska Polskiego (część Nr 1) oraz ze sporządzeniem projektu budowlanego i wybudowaniem ronda w miejscu skrzyżowania ulic Rychlińskiego, 11 Listopada i Szpitalnej (zadanie Nr 2).
Łączna wartość obu zadań została wyceniona przez firmy budowlane biorące udział w przetargu na ponad 1,3 mln zł brutto. Zakończenie tych robót planowane jest na połowę listopada bieżącego roku.

Rondo Drewnica

Interpelacja – ubytki w ul. Lipowej

Brak komentarzy »

Ode mnie;   do  Biuro Rady;  5 czerwca 2014 r. 

 

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o usunięcie ubytków w nawierzchni ulicy Lipowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Gdyńską. W nawierzchni tej ulicy asfaltowej pojawiły się liczne ubytki i pęknięcia mogące grozić uszkodzeniem zawieszenia pojazdów. Prosiłbym o ich usunięcie przy użyciu remontera drogowego względnie recyklera.

 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

ul. Lipowa 2014-06-05

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie naprawy ul. Słonecznej

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - Słoneczna

„garb” na ul. Skorupki

Brak komentarzy »

garb na ulicy Skorupki.Orla.Kwiatowa

Wniosek – ulica Warszawska

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli nawierzchni ulicy Warszawskiej (Zycha-Łodygowa). W ostatnim czasie w nawierzchni tej ulicy gminnej, po jej południowej stronie, pojawiły się niewielkie pęknięcia. Pęknięcia te nie zagrażają w żadnej mierze kierowcom, tym niemniej z uwagi na zbliżający się sezon zimowy mogą być przyczyną pogarszania się stanu technicznego tej ulicy oraz powstawania w niej ubytków. Prosiłbym o naprawę tych pęknięć lub zobowiązanie do tego wykonawcy ulicy, o ile pozostaje ona jeszcze w okresie gwarancyjnym.  

.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki  

Warszawska 2013.11.24

Wniosek – studnia chłonna

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z wnioskiem o zaprojektowanie i wybudowanie studni chłonnej w pasie ulicy Kołłątaja na wysokości posesji nr 13 i 15. Przed tymi posesjami zostały zlokalizowane miejsca parkingowe. Niestety ale spadek nowo wyremontowanej jezdni powoduje, iż nawet po stosunkowo niewielkich opadach deszczu w tym miejscu zbiera się woda deszczowa, która nie może nigdzie odpłynąć.W efekcie tworzy się duża kałuża utrudniająca wysiadanie z samochodów. W sezonie zimowych gromadząca się w tym miejscu woda może zamarzać i przyczyniać się do niszczenia nowej warstwy asfaltowej.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
foto: R. Świątkiewicz

Zmiana trasy linii „Ząbki-1”

Brak komentarzy »

W związku z remontem nawierzchni na ul. Piłsudskiego i zamknięciem tej ulicy dla ruchu w dniach 17-18 sierpnia (sobota i niedziela) autobus linii „Ząbki-1” pojedzie objazdem ulicami Skrajną, Zycha i Warszawską po czym wróci na standardową weekendową trasę (ks. Skorupki, Poniatowskiego, Targowa, Batorego ….).

Na trasie objazdu autobus linii „Ząbki-1” zatrzyma się na przystankach Skrajna i Zycha oraz „na żądanie” również na: tymczasowym przystanku linii 145 wytyczonym na trasie objazdu oraz na przystanku Warszawska 02.

W dniu 16 sierpnia (piątek) linia Ząbki 1 kursuje wg rozkładu dla dnia roboczego. W dniach 17-18 sierpnia przystanki „Cmentarz” i „Szwoleżerów” na ul. Piłsudskiego zostają zawieszone.


Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Miasta Ząbki

Źródło: http://www.zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1616&menu_id=0