Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Lokalny patriotyzm wyborczy mieszkańców Ząbek

Brak komentarzy »

W naszym mieście wybory parlamentarne zdecydowanie wygrał PiS wraz z obozem zjednoczonej prawicy. Spośród 14,6 tys mieszkańców którzy poszli w minioną niedzielę do urn wyborczych, aż 6119 poparło Prawo i Sprawiedliwość (41,91%).

PO zdobyło w Ząbkach 3287 (22,52%) głosów. Partia Razem uzyskała poparcie 593 (4,06%) osób, Korwin zdobył 818 (5,60%) głosów, PSL 270 (1,85%), Zjednoczona Lewica 748 (5,12%) Kukiz’15 1177 (8,06%), Nowoczesna Ryszarda Petru 1454 (9,96%), zaś komitet Wyborczy Stonogi 133 (0,91%).

Prawdziwymi hegemonami ząbkowskiej sceny politycznej okazali się kandydaci będący jednocześnie mieszkańcami naszego miasta. Jacek Sasin uzyskał aż 2967 głosów (48,41% na PiS), natomiast Piotr Uściński otrzymał 1470 głosów (23,98% głosów na PiS), obaj zdecydowanie wygrywając z liderem listy Mariuszem Błaszczakiem – 843 głosów.

(*dane nieoficjalne)

UM

Ząbki: Będzie tańsza woda

Brak komentarzy »

Wywiad z Piotrem Uścińskim, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach

Moja Gazeta Regionalna: Panie Prezesie, czyżby mieszkańcy Ząbek doczekali się wreszcie czasów, że będą mieć swoją stację uzdatniania wody?

Piotr Uściński, prezes PGK: Wszystko na to wskazuje. Dosłownie za moment, bo 10 lipca, podpiszemy umowę na budowę stacji uzdatniania wody w Ząbkach. Prace nad tym projektem rozpoczęliśmy kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy pełniłem funkcję prezesa PGK. W 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach opracowało koncepcję zagospodarowania działki dla celów zaopatrzenia Ząbek w wodę. Rok później została za warta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW). W tym roku znacznie przy spieszyliśmy prace. Pod koniec kwietnia złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy kilkanaście dni temu. W międzyczasie ogłosiliśmy przetarg i został wybrany wykonawca. Za dosłownie kilka dni decyzja budowlana uprawomocni się i wykonawca jeszcze w lipcu przystąpi do realizacji I etapu budowy SUW, przewidzianego do zabezpieczenia aktualnych potrzeb zaopatrzenia w wodę Miasta Ząbki. Inwestycja zlokalizowana jest na działce zakupionej przez burmistrza Roberta Perkowskiego od samorządu województwa w pobliżu Szpitala Drewnica.

Jakie wynikają z tego korzyści dla mieszkańców?

Teraz mamy wodę najdroższą w powiecie, co wynika przede wszystkim z tego, że słono za nią płacimy Warszawie. Budowa własnego ujęcia wody i SUW spowoduje obniżenie ceny za wodę. Jeszcze bardziej kluczowy jest aspekt bezpieczeństwa, wynikający z zagwarantowania ciągłości dostawy wody. W Ząbkach są problemy z wodą. Zwłaszcza teraz, podczas upałów, są przerwy w dostawach. Wynika to z faktu, że Warszawa w godzinach szczytu przestaje dostarczać nam odpowiednią ilość wody. Jest to dotkliwe szczególnie wieczorami, kiedy w Warszawie jest taki rozbiór wody, że na granicy z Ząbkami jej brakuje. Wbrew logice, wtedy, kiedy woda jest najbardziej potrzebna, to jej nie mamy.

SUW musi również zadbać, by pozyskiwana woda nadawała się do picia. Na czym to będzie polegało?
Po wybudowaniu SUW w Ząbkach woda pompowana ze studni głębinowych, po napowietrzeniu w zbiorniku kontaktowym, pozbawiana będzie nadmiaru zawartości żelaza i manganu na złożach filtracyjnych, by potem trafić do zbiorników wody czystej. Następnie woda pompowana będzie dwoma magistralami do miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Rychlińskiego i Szpitalnej. Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej zapewniać będzie zestaw pomp sterowanych automatycznie, co pozwoli na dostosowanie ciśnienia w godzinach szczytowego rozbioru, jak też na zmniejszenie ciśnienia wody w godzinach nocnych. Sterowanie całym procesem uzdatniania wody będzie odbywało się automatycznie. Woda z ujęć studziennych, charakteryzuje się stabilnym składem mikrobiologicznym i chemicznym, w związku z tym nie przewiduje się konieczności stosowania stałego procesu jej dezynfekcji (np. chlorowania wody)

Jak długo będzie trwać budowa SUW?
Inwestycja będzie realizowana ok. półtora roku, planowany termin ukończenia to przełom 2016/2017 roku. Wybudowany będzie budynek technologiczny oraz dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności ponad 1000 m3 każdy oraz obiekty towarzyszące.

Ile to będzie kosztowało?
Łączne koszty wybudowania Stacji Uzdatniania Wody Drewnica w Ząbkach wraz z budową dwóch magistral przesyłowych, powinny zamknąć się w kwocie 8 mln zł.

Uważa się, że choć zameldowanych w Ząbkach jest ok. 31 tys. mieszkańców, to faktycznie już teraz może być ich 2 razy więcej. Powstają nowe osiedla. Czy SUW zabezpieczy w przyszłości potrzeby miasta?
PGK w Ząbkach posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą dwóch studni o łącznej maksymalnej wydajności 200 m3/h (około 1 mln m3/rok). Zaprojektowane wymiary hali filtrów dają możliwość rozbudowy systemu uzdatniania, przewidywanego do realizacji w II etapie budowy, w celu zapewnienia wydajności wynikającej ze wzrostu liczby mieszkańców Ząbek w kolejnych latach. Planujemy także utrzymywać połączenie systemu wodociągowego z Warszawą, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody.

Panie Prezesie, to kiedy będziemy mniej płacić za wodę? Za 2 lata?
Tu mam dla wszystkich mieszkańców dobrą wiadomość: jest szansa, że przeprowadzana przeze mnie szeroko rozumiana restrukturyzacja kosztów PGK sprawi, że już od 1 września tego roku będą nowe niższe stawki za wodę i ścieki. Czekamy tylko, aż Rada Miasta podejmie stosowną decyzję. Oddanie SUW spowoduje kolejną obniżkę cen za 2 lata.

Czy wspomniana restrukturyzacja kosztów wpłynie na usługi świadczone przez PGK?
Szukam takich oszczędności aby nie wpłynęły na jakość usług, a jedynie na obniżkę cen. Ale wprowadzamy też udogodnienia. W najbliższym czasie wdrożymy w PGK elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK. Mieszkańcy będą mogli z użyciem internetu załatwić wiele spraw, m.in. otrzymać i opłacić fakturę czy podać odczyt licznika, jeśli uznają to za stosowne.

Rozmawiała Urszula Szaliłow

(artykuł z Mojej Gazety Regionalnej nr 13(230) I 9 lipca 2015 r.)
Źródło: regionalna.waw.pl/wp-content/uploads/2015/07/MGR_13230_lipiec_2015A.pdf

SUW Drewnica