Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

odpowiedź na interpelację – proj. ul. Skorupki

Brak komentarzy »

zapytanie – projekt przebudowy ul. Skorupki

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie prac znajduje się zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Skorupki w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do granicy z Miastem Zielonka”?
Czy na przedmiotową inwestycję zostało wydane już pozwolenie na budowę ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Skorupki

1 komentarz »

odpowiedź na interpelację ul. Skorupki

Odpowiedź UM na interpelację – lampy na DW 634

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację.oświetlenie634

wniosek – brak lamp na ścieżce rowerowej w ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 11.11.2015 r.

 

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z prośbą o przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie informacji o brakujących dwóch ostatnich lampach oświetleniowych na nowej ścieżce rowerowej, prowadzącej wzdłuż ul. Skorupki, od ronda DW 631/634 w kierunku Ząbek. Lampy te prawdopodobnie zostały zniszczone lub skradzione.
.
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
DSC_0378

Skorupki po nowemu ?

Brak komentarzy »

Do końca bieżącego roku powinien zostać opracowany projekt przebudowy głównej drogi w Ząbkach, czyli ul. Skorupki. Jej pierwszy odcinek biegnący bliżej Warszawy został zmodernizowany kilka lat temu wspólnymi siłami Ząbek oraz Mazowsza. Jednak dalej od skrzyżowania z ul. Orla, ul. Skorupki przypomina raczej wiejską drogę niż ulicę wojewódzką z prawdziwego zdarzenia. Być może stan ten niedługo ulegnie zmianie. Obecnie projektowany jest drugi odcinek od ul. Orlej, aż do nowego ronda na granicy Ząbek i Zielonki.

Zasadniczo ząbkowska DW 634 w dalszym ciągu ma być jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jazdy. Jednakże wyraźnie powinien zwiększyć się poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Swoją kontynuację będzie miała ścieżka rowerowa rozpoczynająca się od nowego ronda po północnej stronie ul. Skorupki, lecz w okolicy Wyzwolenia przechodząca na południową część drogi. Skrzyżowania z ul. Wyzwolenia i Langiewicza/Sosnowa zostaną zamienione na bezpieczne ronda. Liczne przejścia dla pieszych zarówno przy rondach oraz na wysokości Słonecznej, Gdyńskiej, Rembertowskiej, Słowackiego i Legionów będą rozdzielone tzw. azylem (rozwiązanie takie jest np. na wysokości sklepu He-man). Tam gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala będą mogły powstać również niewielkie drogi serwisowe obsługujące część lokalnych przedsiębiorców.

Ulica Skorupki jest ulicą wojewódzką co oznacza, że obowiązek jej utrzymania, budowy i modernizacji spoczywa nie ma naszym mieście, lecz na Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Jeżeli MZDW zaakceptuje opracowywany przez Miasto Ząbki projekt, to być może uda się go wprowadzić do realizacji już w 2016 r. Rozmowy trwają. O ich rezultatach przekonany się po 15 listopada b.r.

Langiewicza.Sosnowa rondo

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki na odc. ul. Orla do skrzyżowania z drogą 631

komentarze 4 »

Choć zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Skorupki jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego a nie Miasta Ząbki, to jednak Mazowsze nieszczególnie do tej pory kwapiło się do poprawy tej ulicy, na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką. W rezultacie takiego stanu rzeczy, władze naszego miasta zaproponowały Województwu Mazowieckiemu, iż same zaprojektują przebudowę DW 634, zaś gotową dokumentację przekażą Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu realizacji. Stąd też i niniejszy przetarg.
Zakres zamówienia obejmuje m. in. opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej obejmującej chodniki, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, przystanki autobusowe oraz samą jezdni wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie zaprojektowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ks. Skorupki z ul. Langiewicza i Sosnową umożliwiająca bezpieczny wyjazd z tych ulic.

Kompletna dokumentacja powinna powstać do 15 grudnia 2015 r.
bip.zabki.pl/271-1-74-2015

PW Skorupki 634

Prośba o wniosek do MZDW o wybudowanie fragmentu chodnika

Brak komentarzy »

Ode mnie:   do  Biuro Rady;  29 kwietnia 2014 r.

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu 

Zwracam się z prośbą o skierowanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wniosku o wybudowanie fragmentu chodnika na wysokości posesji Nr 29 i 31 przy ul. Skorupki. Pomiędzy ulicami Poniatowskiego a Orlą pozostał ok. 30-40 metrowy odcinek na którym nie został dotychczas ułożony chodnik. Tym samym pomiędzy dotychczas istniejącym chodnikiem w ulicy Skorupki a chodnikiem wybudowanym w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Skorupki/Orla/Kwiatowa, pozostaje nieutwardzony pas gruntu którego stan stanowi utrudnienie dla pieszych.     

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki  

RS14.1

 

 

wniosek – ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie,  do Biuro Rady – 4 lipca 2013 r.

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 
Szanowny Panie Burmistrzu
 
Zwracam się z prośbą o interwencję w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie wymiany zniszczonego znaku C-9, na wysepce (tzw. azylu) ulicy Skorupki, na wysokości sklepu „He-man” przy ul. Skorupki 17.
Jednocześnie będę zobowiązany za zwrócenie MZDW uwagi, co do dużej ilości piasku zalegającego przy krawężnikach tej ulicy oraz na chodnikach.
 
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki 

Interpelacja – prośba o interwencję w MZDW

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady – 27 maja 2013

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie złego stanu ulicy Skorupki na wysokości ulicy Legionów. W wielu miejscach powyższego skrzyżowania droga wojewódzka 634 została całkowicie pozbawiona nawierzchni asfaltowej. W efekcie pojawiły się głębokie wyrwy skutkujące zmniejszeniem bezpieczeństwa oraz obniżeniem płynności ruchu samochodów na tej drodze. Podejmowane przez MZDW próby naprawy tej ulicy na przełomie marca i kwietnia b.r. okazały się zupełnie nieskuteczne.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz