Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Szpital Drewnica spółką handlową

Brak komentarzy »

W dniu 1 października 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę przekształcającą Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Spółka z o.o. Formalnie spółka powstanie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Według zamieszczonego na stronach internetowych Województwa projektu aktu przekształcenie Prezesem Zarządu tej spółki ma zostać dotychczasowy dyrektor Waldemar Giza.    

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nowo utworzona spółka przejmie wszystkie prawa i obowiązki likwidowanego SPZOZ, choć organ założycielski jakim jest Województwo Mazowieckie ma prawo przejąć długi przekształcanego szpitala. Nowa spółka kontynuować będzie również działalność leczniczą dotychczasowej placówki. Nowy Szpital zostanie wyposażony w majątek w postaci dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni prawie 7,2 ha, na której zlokalizowane są funkcjonujące obecnie obiekty szpitalne.

Obok MCP Drewnica istnieje równolegle Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Sp. z o.o., który nie prowadzi jednak działalności leczniczej. Jego jedynym zadaniem jest budowa całkiem nowego obiektu szpitala. W przyszłości po zrealizowaniu tej wielomilionowej inwestycji, obie spółki prawdopodobnie zostaną połączone w jedną.

Drewnica 1743_0110-1
Drewnica 1744_0110

drewnica stara2.11

    Zostaw odpowiedź

    *