Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Szpital Drewnica i … Szpital Drewnica

Brak komentarzy »

Na sesji w dniu 17 grudnia b.r. Sejmik Mazowsza zdecydował o przekształceniu szpitala Drewnica w spółkę. Przeciwko przekształceniom przed siedzibą sejmiku protestowały pielęgniarki, twierdząc, że przekształcenie szpitala z SPZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nic nie da. Jako przykład powoływały się na złą sytuację szpitala w Siedlcach, który pomimo przekształcenia znajduje się z kiepskiej sytuacji finansowej. Przekształcany szpital Drewnica także znajduje się w tarapatach finansowych,  gdyż ujemny wynik finansowy tej placówki za 2012 r. może wynieść blisko 2,9 mln zł.

Prawdziwym ewenementem będzie jednak fakt, iż równolegle będą działały dwie spółki – szpitale Drewnica, gdyż jedną spółkę Województwo Mazowieckie utworzyło kilka lat temu do budowy nowego szpitala. Obecnie tworzona spółka będzie natomiast zarządzała istniejącymi obiektami.

Tą kuriozalną sytuację zdają się jednak zauważać władze województwa, gdyż w uzasadnieniu do uchwały wskazują, że optymalnym rozwiązaniem prawnym i ekonomicznym byłoby połączenie tych dwóch jednostek w jeden podmiot, który prowadziłby działalność leczniczą i jednocześnie kontynuował budowę szpitala. Możliwe jest to jednak tylko w sytuacji przekształcenia SPZOZ Drewnica w spółkę kapitałową i połączenia tych dwóch spółek.

SPZOZ – http://www.drewnica.pl/

Sp. z o.o – http://www.mswdrewnica.pl/

http://www.mazovia.pl/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,26705,253121412.html

    Zostaw odpowiedź

    *