Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

SUW Drewnica – szansa na tańszą wodę dla Ząbek

komentarze 2 »

W dniu 22 października b.r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach dokonało wyboru przedsiębiorcy, którego zadaniem jest wykonanie 60 metrowego odwiertu studni głębinowej na leśnych terenach Szpitala Drewnica. Zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej spółki warunkami przetargowymi wybrany w ramach zamówienia sektorowego wykonawca, będzie miał 60 dni na zrealizowanie tego zadania.
Wraz z wykonaniem studni głębinowej określone zostaną także jej parametry, takie jak wydajność oraz jakość wody. Pozwoli to na opracowanie technologii uzdatniania wody surowej do parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Tak można przeczytać w specyfikacji.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Ząbki w czerwcu tego roku, wieloletnim planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wod-kan, w ciągu najbliższych czterech lat na budowę systemu zasilania w wodę PGK powinien przeznaczyć aż 5,5 mln zł. Fakt ten nie oznacza, że środki te automatycznie zostaną przeznaczone na budowę własnego ujęcia wody, gdyż alternatywnym rozwiązaniem przewidzianym we wspomnianym już planie wieloletnim jest włączenie dodatkowych źródeł zasilania. Takimi źródłami mogą być dodatkowe punkty poboru wody z sąsiednich gmin w tym i z m. st. Warszawy.
W przypadku braku takiej możliwości, to trzymając się ściśle zamierzeń wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta planu wieloletniego należy przyjąć, iż do 2014/2015 r. na terenie Ząbek zostanie wybudowana własna Stacja Uzdatniania Wody, czego efektem może być obniżka ceny, nawet do stawek porównywalnych w Zielonce, Markach czy też Warszawie.

źródło:
http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/przetargi/przetargi_2012/wiercenie_studni_60m
http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/aktyprawne/uchwala_zmieniajaca_2011

  komentarze 2

  Studnia studnią, ale jak można w jeden dzień wyciąć taką ilość drzew? Pięknych, zdrowych drzew! To skandal! Kto na to pozwolił? Kto za to odpowiada? Dlaczego nic nie było wiadomo wcześniej? Jako rodowity mieszkaniec Ząbek jestem oburzony i wstrząśnięty tym co tu się stało! Zdewastowane i zrównane z ziemią ok 30-40 drzew! W głowie się nie mieści jak tak można? To jest zwykłe przestępstwo, ten kto jest za to odpowiedzialny to zwykły bandzior! Ile kosztowało wydanie takiej decyzji? Co? Obłowiło się towarzystwo łapówami! SKANDAL! Gdzie są w tym wszystkim władze Ząbek? I co las pewnie wytniecie w następnej kolejności.? Liczą się tylko pieniądze, sprzedajcie najlepiej wszystko! Co to za miasto, co tu się w ogóle dzieje?
  Proszę o szczegółowe wyjaśnienia, lub wskazanie osoby u której mogę zasięgnąć na ten temat wszystkich informacji! Ktoś kto wytnie drzewo jest karany, dostaje miano wandala, szczegółowo i skrupulatnie liczone sa podobno wszystkie drzewa i po co? Jak w Ząbkach w biały dzień znika pół lasu? Jak to nazwać? Kim sa ci ludzie? I dlaczego im to ujdzie, i jeszcze na tym zarobią grube pieniądze!?
  Absolutnie nikogo jeszcze nie oskarżam, chcę wyjaśnień!
  Dla mnie fakt jest jeden: drzewa zostały zniszczone, wycięte a to napewno ochroną środowiska nie jest!

  • Szanowny Panie Pawle. Teren Szpitala Drewnica od ponad 100 lat jest terenem budowlanym. Nie jest to w świetle prawa las, tego samego typu co las Nadleśnictwa Drewnica. Zapewniam, że zgoda na wycinkę kilkunastu drzew odbyła się z zachowaniem wszelkich procedur i pozwoleń. Szczegółową informację może Pan uzyskać z referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki.
   Teren ok. 1,2 ha jest w świetle niedawno uchwalonego planu miejscowego przeznaczony pod Stację Uzdatniania Wody, pozostałe ok. 17 ha lasu nie jest objęte żadnymi pracami planistycznym.

 • Zostaw odpowiedź

  *