Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Straż Miejska w Ząbkach. Usprawniać w działaniu, nie likwidować.

Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych do zadań tej lokalnej formacji mundurowej należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony spokoju i porządku, kontroli ruchu drogowego, zabezpieczania miejsc popełnienia przestępstw, ochrony obiektów komunalnych, zabezpieczania zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzania osób nietrzeźwych, prowadzenia akcji informacyjnych o potencjalnych zagrożeniach czy też konwojowania dokumentów i pieniędzy.

W związku ze zbliżającym się terminem referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach warto pochylić się nad tym tematem. Dobrym przykładem do porównania ewentualnych skutków likwidacji tej formacji mundurowej jest sąsiednia Zielonka w której zlikwidowano Straż Miejską w 2013 r.

Analiza sprawozdania z działalności posterunku policji funkcjonującego w tym mieście za 2013 r., prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż policja nie przejęła żadnego z zadań Straży Miejskiej w Zielonce, koncentrując się na wykroczeniach oraz ściganiu sprawców przestępstw przeciwko mieniu i na osobie (kradzieże, rozboje, włamania, bójki i pobicia). Co gorsza policja w tej sąsiedniej miejscowości w dalszym ciągu boryka się ze sporymi problemami kadrowymi, zaś jej skuteczność według danych ze sprawozdania zmniejszyła się.

Śmiało zatem można przyjąć, iż ten nieciekawy scenariusz powtórzyłby się w Ząbkach, tym bardziej iż poziom przestępczości w naszym miejskie jest wyższy a lokalny, szczupły kadrowo komisariat ma sporo „własnej roboty” i do tego nieobsadzone wakaty. Oczywiście policja sukcesywnie uzupełnia braki kadrowe, tyle że demograficzny rozwój miasta i związany z tym wzrost ilości popełnianych czynów zabronionych wyprzedza rozwój kadrowy ząbkowskiego komisariatu. Stąd też problemy zamiast zmniejszać się tylko się pogłębiają. Wszelkie pojawiające się publicznie obietnice zwiększenia obsady osobowej komisariatu policji w Ząbkach są niezwykle ogólnikowe i mają charakter deklaracji a nie konkretnych i realnych działań.

Jest zatem zupełnie jasne, że zdecydowana większość ustawowych zadań Straży Miejskiej w Ząbkach nie byłaby wykonywana przez policję wcale (może w z wyjątkiem kontroli radarowej), zaś inne zadania np. konwojowanie pieniędzy, zabezpieczanie imprez masowych, ochrona pracowników OPS wizytujących rodziny patologiczne, musiałyby być zlecane odpłatnie firmom zewnętrznym. Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie inicjatorów akcji referendalnej, że w wyniku likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach, w budżecie naszego miasta pozostanie ok. 1,2 mln zł rocznie. Przynajmniej 1/3 tej sumy należałoby przeznaczyć na pokrycie kosztów alternatywnych form realizacji zadań gminy własnych lub zleconych, które muszą być wykonywane. O ok. 100 tys. zmniejszą się dochody gminy z nakładanych mandatów. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego gmina musiałaby „kupować” etaty w policji. Tymczasem jak pokazuje doświadczenie gmin pokrywających wydatki dodatkowych dzielnicowych lub tzw. służb ponadnormatywnych, koszt utrzymania jednego dodatkowego etatu policjanta służby patrolowej czy dzielnicowej jest zbliżony do kosztu etatu strażnika miejskiego. Problem w tym, że w policji od wielu lat są już wolne etaty opłacane z rządowych a nie samorządowych środków. Oszczędności z wydatkach budżetu miasta byłyby zatem niewielkie, lub zostały uzyskane kosztem bezpieczeństwa publicznego.

W mojej ocenie akcja referendalna nie została gruntownie przemyślana. Inicjatorzy nie odpowiadają na pytanie jaki będzie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Ząbek po likwidacji Straży Miejskiej oraz jakie zadania publiczne nie będą już wykonywane, a jakie Miasto Ząbki wykupi na zasadach rynkowych. Skoncentrowano się na przekazie typu „strażnicy kosztują krocie, poza tym są źli, wlepiają mandaty i jedzą kebaby”. Obraz ten jest fałszywy i nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w codziennej pracy Straży Miejskiej w Ząbkach.

Jeżeli są uwagi na co pracy Straży Miejskiej w Ząbkach to należy o tym głośno mówić i dyskutować, tak aby efektem tym rozmów była reforma i usprawnienie pracy jednostki oraz ewentualnie przeniesienie punktu ciężkości na określone zadania np. na nowoczesne narzędzia do zwalczania przestępczości takie jak cyfrowy monitoring miejski. Tunele teletechniczne pod linie światłowodowe zostały przecież wybudowane od „unijnymi” ulicami. Naprawiajmy to, co zdaniem niektórych źle funkcjonuje, lecz nie wylewajmy od razu dziecka z kąpielą.  

 SM Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *