Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Stabilny poziom zadłużenia Ząbek

Brak komentarzy »

Pomimo, iż ciągle słyszymy o problemach finansowych gmin oraz wzroście ich poziomu zadłużenia, problem ten zdaje się omijać nasze miasto, pomimo realizowania wielomilionowych inwestycji. Jeszcze jesienią 2010 r. niedziałające już stowarzyszenie SIS straszyło mieszkańców Ząbek plakatami i groźbą prawie 50 milionowego długu, zaś radny Waldemar Stachera grzmiał na łamach jednej z regionalnych gazet o potrzebie zachowania dyscypliny finansowej. Po wybudowaniu krytej pływalni, trybuny sportowej i tunelu drogowego dług Ząbek miał osiągnąć astronomiczny pułap 100 mln zł.

Dzisiaj z perspektywy kilku lat można już ocenić, czy te groźby spełniły się, czy też nie. Trybuna sportowa została oddana do użytkowania, budowa krytej pływalni dobiega końca a tunelem drogowym pojedziemy prawdopodobnie już późnym latem przyszłego roku.

Ogólnie można powiedzieć, iż na przestrzeni ostatnich 4 lat zadłużenie miasta nie uległo zasadniczej zmianie. W 2009 r. wyniosło 27,9 mln zł i stanowiło 44,32 % dochodów, natomiast w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego wyniosło 28,6 mln zł, lecz z uwagi na wzrost dochodów budżetowych stanowiło już jedynie 33,47 % dochodów. W przypadku zrealizowania tegorocznego budżetu zadłużenie Ząbek powinno zmniejszyć się do poziomu 27,5 mln zł i 25,34 %. Dla porównania dług stołecznej Warszawy na koniec 2013 r. ma wynieść 5,934 mld zł i 47,7 % dochodów.

Źródło danych: pismo BF.0003.10.2013 z 6.11.2013 r.

RS14.1

    Zostaw odpowiedź

    *