Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Są granty na rozwój współpracy samorządów

Brak komentarzy »

Resort rozwoju czeka na wnioski o dotacje na działania wspierające w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

To już II edycja konkursu, w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oferuje samorządom wszystkich szczebli pieniądze (30 mln zł) z programu operacyjnego „Pomoc techniczna” na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie. Obszary funkcjonalne są rozumiane jako układy osadnicze ciągłe przestrzennie, ale złożone z odrębnych administracyjnie jednostek. Chodzi więc o zwarte obszary miejskie oraz powiązane z nimi funkcjonalnie strefy zurbanizowane. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie zakresu współpracy pomiędzy samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych miast.

Źródło:  http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-granty-na-rozwoj-wspolpracy-samorzadow

 

    Zostaw odpowiedź

    *