Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Rondo przy ul. Wojska Polskiego

Brak komentarzy »

Pod pojęciem inwestycji budowa tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach, nie kryje się wyłącznie wykonanie podziemnego przejścia pod linią kolejową. Jest to inwestycja znacznie szersza, gdyż rozpoczyna się przebudową skrzyżowania z ulicą Ks. Skorupki, zaś kończy przebudową ul. Leszyckiego i włączeniem do ul. Batorego. Obecnie wykonawca zrealizował mało widoczne prace związane z przebudową i uzupełnieniem podziemnej infrastruktury komunalnej, prowadzi także prace dotyczące budowy samego przejścia pod torami. Ale można też dostrzec bardziej widoczne postępy prac. Jednym z nich jest wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Leszyckiego i Norwida. Wykonane zostały krawężniki, podbudowa a ostatnio wylana została konstrukcyjna warstwa asfaltu.

 

Z utrudnieniami z ruchu drogowym w centrum Ząbek będziemy mieli jednak do czynienia jeszcze przez długi czas, gdyż zakończenie tej inwestycji jest przewidziane na grudzień 2014 r.

    Zostaw odpowiedź

    *