Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Remont ulicy Piłsudskiego

komentarze 2 »

W dniu 19 czerwca b.r. Starosta Powiatu Wołomińskiego podpisał umowę z wykonawcą remontu ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Przetarg nieograniczony wygrała firma z FHU Bruk-Bud z Celestynowa za kwotę 555.542,96 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (światła przy kościele p.w. Św. Trójcy) do skrzyżowania z ulicą Andersena, liczący 795 mb.

W ramach remontu wymienione zostaną krawężniki oraz nawierzchnia chodników, wybudowany ściek (rynsztok przy krawężniku), przeprowadzone frezowanie istniejącej nawierzchni i położony nowy „dywanik” asfaltowy. W ramach robót drogowych wyregulowane zostaną również wszystkie studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne oraz inne elementy podziemnego uzbrojenia. Zakup kostki brukowej przeznaczonej do odbudowy chodników i wjazdów bramowych sfinansuje Miasto Ząbki.

Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy powinno nastąpić do dnia 3 lipca b.r. Zakończenie prac zostano zaplanowane na połowę sierpnia. Niestety, ale w tym okresie możemy spotkać się ze znacznymi  utrudnieniami w ruchu drogowym.     

 

    komentarze 2

    Postaram się zasięgnać informacji w Powiecie oraz w Urzędzie Miasta.

  • Witam serdecznie,
    czy wiadomo coś więcej na temat remontu? Jak zostaną poprowadzone i czy będą objazdy? Co z komunikacją miejską?

  • Zostaw odpowiedź

    *