Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Remont ul. Kołłątaja

Brak komentarzy »

W dniu 19 czerwca b.r. Urząd Miasta dokonał wyboru wykonawcy remontu ulicy Kołłątaja na odcinku od Piłsudskiego (OSP) do skrzyżowania z ulicą Ks. Skorupki. Spośród czterech złożonych ofert najlepszą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Za kwotę 104.709,47 zł firma ta zobowiązała się wykonać  frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, wykonać ławy pod krawężniki i ustawić nowe krawężniki betonowe oraz ułożyć dwie warstwy nawierzchni asfaltobetonowej, po 5 cm każda. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje regulacje studzienek, kratek ściekowych oraz skrzynek wodociągowych i gazowych .

Z uwagi na duże obciążenie ruchem ul. Kołłątaja całość prac ma zostać wykonana w przeciągu jednego z letnich weekendów.

    Zostaw odpowiedź

    *