Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przyszła kadencja pod dominacją rozbudowy bazy oświatowej ?

Brak komentarzy »

Od kilkunastu lat liczba mieszkańców Ząbek powiększa się o ok. 1000 osób rocznie. Jeszcze 1995 r. w naszym mieście mieszkało ok. 15 tys. osób, dzisiaj jest to prawie 30 tysięcy tylko zameldowanych osób. Z reguły są to młode rodziny. Po zaledwie osiemnastu latach liczba ludności praktycznie podwoiła się. A mówimy tylko o oficjalnych statystykach obejmujących osoby które dopełniły obowiązku meldunkowego.

Skutkiem tych zmian demograficznych jest permanentny problem związany z bazą oświatową w Ząbkach. Dodatnie saldo oraz struktura migracji ludności do naszego miasta powoduje, iż ząbkowski samorząd musi co pewien czas rozbudowywać lub budować całkiem nowe obiekty oświatowe.

Problem ten dostrzegają także władze miasta, które na ostatnich, grudniowych spotkaniach z mieszkańcami zaprezentowały kierunki działań które podejmą w najbliższych latach, celem zmniejszenia problemów związanych z dostępnością do edukacji przedszkolnej oraz zmianowością pracy szkół.   

Na pierwszy plan wysuwają się dwie inwestycje. Pierwsza to związana z budową nowych osiedli w południowej części miasta, konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3. Dzięki porozumieniu z developerem firmą LCCorp aktualnie opracowywany jest projekt budowlany zakładający dwukrotne powiększenie obecnego budynku szkolnego, wzdłuż ulicy Kościelnej. Wiosną przyszłego roku projekt ten powinien zostać przekazany władzom miasta w celu uzyskania przez Urząd pozwolenia na budowę, co jednocześnie umożliwiłoby rozpisanie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych w 2015 r. Koszt rozbudowy wstępnie szacowany jest na ok. 8-10 mln zł.

 

Drugą inwestycją oświatową jest budowa całkiem nowego przedszkola. Konieczność budowy nowego obiektu podyktowana jest zmianami w obowiązujących przepisach dotyczących systemu oświaty. Od 1 września 2016 r. każda gmina w Polsce będzie musiała obowiązkowo zapewnić wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne. Fakt ten wymusza na naszym mieście inwestowanie w bazę przedszkolną. Dzisiaj nie ma jeszcze precyzyjnych planów ani lokalizacji dotyczącej tej inwestycji. Najbardziej prawdopodobnym miejscem jest prawie hektarowa działka którą dysponuje gmina u zbiegu ulic Sowińskiego i Nowej w pobliżu boiska GP2. Do projektu budżetu Miasta Ząbki na 2014 r. Komisja Finansów i Budżetu zgłosiła poprawkę w sprawie przeznaczenie 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy przedszkola Nr 4. Wniosek ten wraz z całością projektu budżetu będzie głosowany na sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia b.r. Koszt budowy jednego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci szacowany jest na nieco poniżej 1 mln zł. Zaspokojenie całości potrzeb związanych z oświatą przedszkolną może wynosić nawet 17 mln zł.  

 

Kolejnymi inwestycjami oświatowymi, o których wspomina Burmistrz jest budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Obecna sala jest zdecydowanie zbyt mała jak na potrzeby ten jednostki. Z reguły koszt typowej sali gimnastycznej to 3-4 mln zł, w zależności od wielkości i wyposażenia. Większe hale widowiskowo-sportowe są znacznie droższe, koszt ich budowy to już 15-20 mln zł.

W dalszej perspektywie czasowej wymieniana jest również budowa całkiem nowej szkoły podstawowej Nr 4 w południowej części miasta. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją wydaje się tutaj obszar przeznaczony w studium uwarunkowań pod budownictwo oświatowej tj. działki położone u zbiegu Dzikiej i Andersena.       

SP3.11foto. R. Świątkiewicz

 

    Zostaw odpowiedź

    *