Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na przebudowę ul. Powstańców – decyzja już 22 lutego.

Brak komentarzy »

W dniu 15 lutego 2018 r. Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Powstańców wraz z budową zbiornika na wody deszczowe.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez warszawską firmę MROZEK sp. z o.o., która zobowiązała się wybudować tą ulicę za kwotę ponad 10,6 mln zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zadania Urząd Miasta Ząbki przeznaczył jednak kwotę 8,0 mln zł brutto, stąd też aby rozstrzygnąć przedmiotowe zamówienia publiczne, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w tej pozycji o brakującą kwotę.

Stosowny wniosek został złożony już przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta Ząbki. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez radnych na najbliższej sesji w dniu 22 lutego 2018 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Dziką do połączenia z ul. Żołnierską i polega na całościowej przebudowie pasa drogowego ul. Powstańców wraz z nową nawierzchnią, chodnikami, miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą podziemną.

W przypadku podpisania umowy, wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30 listopada 2018 r.

http://bip.zabki.pl/zpu-271-01-2018

    Zostaw odpowiedź

    *