Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego

Brak komentarzy »

W dniu 28 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego w Ząbkach przy ul. Tęczowej i ul. Jesiennej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie miasteczka ruchu drogowego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) dokumentacji hydrogeologicznej (należy przyjąć min. 4 odwierty),

b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego opinii, uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

c) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia placu, budowy miasteczka ruchu drogowego i placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia obiektu, monitoringu całodobowego,

d) budowę budynku kontenerowego z pełnym węzłem sanitarnym wraz z przyłączami wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz elektrycznym z przeznaczeniem na garaż,

e) dostarczenie znaków drogowych, ogrodzenia zewnętrznego z elementów metalowo – betonowych, dwóch bram o szerokości wjazdu 6 mb i furtki,

f) dostarczenie i montaż ławek i koszy,

g) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu.

Termin składania ofert został wyznaczony na 13 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac budowlanych zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2018 r.

bip.zabki.pl/zpu-271-09-2018

    Zostaw odpowiedź

    *