Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na budowę ulic Kombatantów i Bortnowskiego

Brak komentarzy »

W dniu 29 stycznia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na budowę kolejnych ulic. Tym razem planowana jest budowa dwóch ulic Kombatantów i Bortnowskiego, zlokalizowanych  w okolicy ul. Batorego w północnej części miasta.

W ramach prac związanych z budową tych ulic zostanie wyprofilowane i zagęszczone podłoże, wykonana podbudowa z kruszywa drogowego oraz jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Chodniki i wjazdy na posesje zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej.

W ramach wykonywanych robót wyregulowane zostaną również urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Na oferty od potencjalnych wykonawców ząbkowski magistrat czeka do dnia 13 lutego b.r. do godz. 9 00. Urząd Miasta planuje, iż całość prac budowlanych zakończy się do dnia 30 sierpnia 2014 r.

http://bip.zabki.pl/zp-271-02-2014

Bortnowskiego

    Zostaw odpowiedź

    *