Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na budowę ul. Rómmla

Brak komentarzy »

Tuż przed zakończeniem 2013 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Rómmla (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Jesiennej).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia ulicy (studnie chłonne), oraz podbudowy z kruszywa wzmocnionej geowłókniną. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm koloru szarego, chodniki z kostki koloru czerwonego o grubości 6 cm, zaś wjazdy na posesje z takiej samej kostki koloru grafitowego. Oprócz prac drogowych zostanie wdrożona stała organizacja ruchu oraz wyregulowane włazy studzienek kanalizacyjnych, studni telefonicznych i zaworów wodociągowych i gazowych. Wzdłuż ulicy zainstalowane zostanie oświetlenie jezdni w postaci 11 słupów oświetleniowych wraz z nowoczesnymi oprawami dla źródła typu LED. Na oferty od potencjalnych wykonawców Urząd Miasta oczekuje do dnia 14 stycznia br.

ul. Rómmla

    Zostaw odpowiedź

    *