Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przedszkola dla wszystkich dzieci ?

Brak komentarzy »

Rząd zajmie się we wtorek (26.02) nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Głównym celem zmian jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego, tak żeby 1 września 2016 roku zapewnić wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne w przedszkolach – w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.
Jak podkreśla MEN, osiągnięcie tego celu spowoduje, że wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci wieku 3-5 lat, w niedalekiej przyszłości będzie porównywalny ze wskaźnikami w innych krajach Unii Europejskiej (90 proc.). Zmiany mają też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, a w dalekiej perspektywie mogą korzystnie wpłynąć na poprawę wskaźników demograficznych.
Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do nowelizacji ustawy, budżet państwa przekaże gminom pieniądze na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym także na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Zmniejszeniu ulegną wysokie opłaty ponoszone obecnie przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że od 1 września 2013 r. – za 6. i 7. godzinę rodzice zapłacą po 1 zł. Od września 2014 r. – symboliczną złotówkę będą płacić za 6., 7. i 8. godzinę zajęć.
Zakłada się, że docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar – będzie kosztowała maks. 1 zł.
Istotne będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców – w całości lub części – z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi – jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata.
Docelowo w 2016 r. – po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł – dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1433 zł. W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1398 zł, 1136 zł i 333 zł.

Źródło:
www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/przedszkola-dla-wszystkich-dzieci-rzad-debatuje-nad-nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty

    Zostaw odpowiedź

    *