Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Projekt RPO WM 2014-2020 – konsultacje społeczne

Brak komentarzy »

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od  29 stycznia  do 5 marca 2014 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym należy opracowanie oraz uzgodnienie projektu programu operacyjnego.

Projekt RPO WM 2014-2020 dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl oraz http://www.dialog.mazovia.pl.

Uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 można zgłaszać do 5 marca 2014 r.:

  • ·drogą elektroniczną za pomocą załączonego poniżej formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl.;
  • pisemnie, poprzez przesyłanie na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 03-402, przy Al. Solidarności 61(z dopiskiem:  Konsultacje społeczne projektu RPO WM 2014-2020);
  • Projekt RPO WM  2014-2020, zostanie również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy Al. Solidarności 61. Dokument będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

www.mazovia.pl/komunikaty/art,1933,projekt-rpo-wm-2014-2020-konsultacje-spoleczne.html

2901rpo_wm_2014-2020_-_konsultacje_spoleczne

herb miasta Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *