Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Projekt budżetu Ząbek na 2013 r.

Brak komentarzy »

Tak jak w poprzednich latach, także i teraz, kilka dni temu do Rady Miasta wpłynął projekt budżetu miasta na 2013 r.
Przedłożony przez Burmistrza Ząbek dokument zakłada, że dochody budżetowe sięgną 108,8 mln zł, z czego 17,0 mln zł będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej, przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z budową tunelu drogowego (10,6 mln zł ) oraz krytej pływalni (6,4 mln zł). Dochody na poziomie 7,5 mln zł ząbkowski samorząd zakłada uzyskać ze sprzedaży praw majątkowych głównie nieruchomości oraz zbycia części udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. 8,0 mln zł to dochody z tytułu podatków lokalnych, (głównie podatku od nieruchomości), zaś 1,1 mln zł to tzw. korkowe czyli dochody gminy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Tradycyjnie największe pozycje w dochodach gminy stanowią procentowe udziały miasta w podatkach PiT i CiT szacowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie prawie 36,5 mln zł oraz notorycznie zaniżana względem wydatków cześć oświatowa subwencji ogólnej w wysokości zaledwie 17,7 mln zł.

Przyszłoroczny budżet Ząbek ma mieć charakter zrównoważony, gdyż planowane wydatki nie powinny przekroczyć 108,2 mln zł. Na lokalny transport zbiorowy (autobusy ZTM, darmobusy i kolej) zaplanowano ponad 3,8 mln zł, na drogi publiczne 16,7 mln zł. Lwia część tych środków zostanie wydana na budowę tunelu drogowego.
Ponad 14,7 mln zł pochłoną wydatki związane z turystyką, w której bezapelacyjnie prym wiedzie budowa krytej pływalni. 4,7 mln zł to wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje drogowe, oświetlenie ulic to ponad 1 mln zł budżetu miasta. Spłata długu wymaga wydania w 2013 r. 2,0 mln zł.
Oczywiście wzorem lat ubiegłych budżet przygniatają wydatki oświatowe związane z funkcjonowaniem jednostek samorządowych oraz placówek niepublicznych. Przedszkola pochłoną 12,8 mln zł, podstawówki 16,4 mln zł, zaś gimnazja 8,1 mln zł.
Miejskie inwestycje w nadchodzących roku zdominują dwa wielkie zadania. Prawie 15,4 mln zł gmina wyda na budowę tunelu drogowego pod torami PKP, z czego 2,0 mln zł to środki własne, 10,6 mln środki Unii Europejskiej a 2,7 mln zł fundusze PKP oraz Powiatu Wołomińskiego. Na kontynuację budowy krytej pływalni w 2013 r. planowane są środki w łącznej wysokości 14,2 mln zł. 7,8 mln zł stanowić będą środki własne, zaś 6,4 mln zł zewnętrzne dofinansowanie z RPO WM. Pomimo formalnego zakończenia inwestycji związanej z budową trybuny sportowej, w nadchodzących roku konieczne będą jeszcze stosunkowo niewielkie fundusze związane z trybuną sportową w wysokości 491 tys zł.
Wskazane powyższej pozycje planowanych dochodów i wydatków nie uwzględniają wszystkich kategorii. Zainteresowane osoby zachęcam do odwiedzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi propozycjami budżetowymi.

źródło:

http://bip.zabki.pl/budzet-miasta-zabki-na-2013-rok

    Zostaw odpowiedź

    *