Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Pomoc rzeczowa dla Powiatu

Brak komentarzy »

W dniu 7 czerwca b.r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę której przedmiotem jest udzielenie Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Powyższa pomoc polega na zakupie i przekazaniu betonowej kostki brukowej, dzięki której zostanie przeprowadzony remont chodnika, zjazdów bramowych i ścieki ulicznego w ulicy Piłsudskiego na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ulicą Warszawską (światła).

    Zostaw odpowiedź

    *