Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Podatki w górę

Brak komentarzy »

Na ostatniej sesji Rada Miasta Ząbki uchwalił nowe stawki podatku od nieruchomości. W zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania, od 1 stycznia 2013 r. opłaty te wzrosną o ok. 4%. Podstawowa stawka podatku uiszczana od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Taki poziom wzrostu stawek podatkowych odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (od 3,6 do 4,3%), jak również skali podwyżki maksymalnych stawek podatkowych corocznie ogłaszanych przez Ministra Finansów.
http://bip.zabki.pl/uchwaly-2012-1
Uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

    Zostaw odpowiedź

    *