Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Niuanse prawa samorządowego – Naczelny Sąd Administracyjny: garaże z osobną księgą wieczystą są objęte wyższym podatkiem

Brak komentarzy »

Garaż, który ma z mieszkaniem jedną wspólną księgę wieczystą, jest opodatkowany tak jak mieszkanie, natomiast garaż, który ma ustanowioną odrębną hipotekę, jest opodatkowany według wyższej stawki podatku od nieruchomości – stwierdził NSA.

Z pytaniem prawnym do poszerzonego składu NSA wystąpił pod koniec listopada 2011 r. jeden ze składów tego sądu. NSA nie wiedział bowiem, czy uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, czy przeciwnie – odrzucić skargę kasacyjną.

Sprawa dotyczyła jednego z mieszkańców, któremu gmina ustaliła podatek od garażu według stawki właściwej dla „budynków lub ich części pozostałych”. Decyzję tę utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze. Argumentem było to, że garaż jest odrębnym, samodzielnym lokalem o funkcji „użytkowej, niemieszkalnej”.

Mężczyzna wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tłumacząc, że garaż jest częścią budynku mieszkalnego i powinien być opodatkowany tak, jak mieszkanie. WSA oddalił jednak jego skargę (sygn. I SA/Bk 430/09). WSA przyznał rację organom podatkowym, że garaż, jeśli stanowi odrębną własność, jest opodatkowany według stawek właściwych dla „budynków lub ich części pozostałych”, a nie budynków mieszkalnych.

Mężczyzna złożył więc skargę kasacyjną. NSA przedstawił natomiast sprawę poszerzonemu składowi, który 26 lutego 2012 r. (sygn. II PS 4/11) podjął uchwałę w tej sprawie.

NSA uznał, że lokale użytkowe, które są objęte odrębnym prawem własności, są opodatkowane według stawek właściwych dla tzw. budynków lub ich części pozostałych, a nie budynków mieszkalnych. Dotyczy to sytuacji, gdy garaże są przedmiotem odrębnej własności i zgodnie z przeznaczeniem mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne.

Gdy natomiast garaże są kupowane razem z mieszkaniami i są objęte jedną księgą wieczystą, wówczas – zdaniem NSA – nie może być odrębnego opodatkowania, podobnie jak w sytuacji, gdy garaż stanowi część budynku mieszkalnego.

Na uchwałę NSA czekali nie tylko podatnicy, ale i samo Ministerstwo Finansów. Przyznał to wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na poselską interpelację nr 233 posła Johna Abrahama Godsona (PO). „Zdaniem ministra finansów rozstrzygnięcie NSA w uchwale, choć wiąże w danej sprawie, będzie miało zasadnicze znaczenie odnośnie do ewentualnej zmiany linii orzeczniczej (w tej chwili, czekając na to stanowisko, sądy administracyjne zawieszają postępowania w podobnych sprawach)” – napisał Grabowski w odpowiedzi na interpelację.

(…)

Źródło:

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-garaze-z-osobna-ksiega-wieczysta-sa-objete-wyzszym-podatkiem-1

 

    Zostaw odpowiedź

    *